Dagbesteding

Op een mooie buitenlocatie in Rijsbergen staat een geweldige zorgboerderij waar wij gebruik van mogen maken om paardgerelateerde dagbesteding aan te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme spectrum stoornis (ASS), licht verstandelijke of psychische  beperking.

Onze dagbesteding bestaat uit een combinatie van diverse creatieve en arbeidsmatige activiteiten zowel binnen als buiten met professionele ondersteuning/begeleiding. De paarden en het kleinvee vervullen hierbij natuurlijk ook een grote rol. 

Ons doel is om onze cliënten de ruimte en een groot aanbod aan activiteiten te bieden, zodat ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en daardoor inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden en de ruimte krijgen om deze in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.

Voor deelname aan onze dagbesteding is een indicatie WMO, PGB,WLZ of Jeugd nodig.

Indien deze er nog niet is kunnen wij u ook helpen met de aanvraag hiervan.

Delen: